Professioneel in knippen en snijden

Retourneren & Geschillen

Spring naar:

  1. Retourneren producten
  2. Defecte producten
  3. Herroepingsrecht
  4. Gevolgen van herroeping 
  5. Klachten & Geschillen 
Retour sturen producten

U kunt een product aanmelden voor retour op onze website onder uw account, klik op de order die u wilt retourneren, zodra deze is geopend klikt u op "retour sturen producten", deze handeling is niet wettelijk verplicht maar zorgt ervoor dat onze RMA procedure wordt gestart zodat wij in contact met u kunnen komen om het geschil met u te bespreken.

Voor alle retour geldt dat het product:
- Niet in gebruik is genomen na aankomst indien het product tijdens verzending is beschadigd;
- Het product niet defect is geraakt door onkundig gebruik of misbruik van het product;
- Het product niet is aangepast op welke manier dan ook waardoor deze defect is geraakt;
- Het product niet is gemengd met goederen die mogelijk schade kunnen hebben aangebracht;
- Het product in originele verpakking wordt terug gestuurd geopend of gesloten;

Voor alle retour gelden de wettelijke verplichtingen conform de regelementen van de ACM voor zowel de consument als voor ons als leverancier welke onderstaand zijn beschreven.

Alle retour verzonden producten worden gecontroleerd of deze voldoen aan de wettelijke bepalingen indien u gebruik maakt van het recht van herroeping.

 

Defecte producten

U heeft als consument recht op een deugdelijk product, daarom proberen wij in de eerste instantie vervanging of reparatie te regelen voor defecte producten. De kosten voor vervanging van een product of onderdelen hier van zijn voor rekening van Botter Trading indien aantoonbaar is dat het product daadwerkelijk defect is geraakt of incompleet is volgens logische beredeneringen.

Mocht het product niet naar behoren functioneren dan neemt Botter Trading de verantwoordelijkheid hierover contact op te nemen met de fabrikant en regelt indien mogelijk tijdelijke vervanging of reparatie van het product. Uiteraard geldt vervanging of reparatie niet als het product naar behoren werkt, indien u het product wil retourneren dat goed werkt dan geldt het recht van herroeping zoals onderstaand beschreven. 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons "Bottertrading, hertenweg 21, 8317PN Kraggenburg (info@bottertrading.nl)" via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons formulier voor herroeping ("Klik hier" om deze te downloaden), maar bent hiertoe niet verplicht. Als u van de mogelijkheid gebruik maakt om uw formulier digitaal te versturen zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van
het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het herroepingsrecht is van toepassing op producten die zijn afgeprijst en waar de verpakking van is open gemaakt.

Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen  wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”

Het terugsturen van de door u opgegeven producten dient binnen 14 dagen na het aanmelden van uw herroepingsrecht te geschieden, de kosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van u. Botter Trading vergoedt alleen de gemaakte kosten voor de levering van ons naar u toe.

Uitzonderingen herroepingsrecht

Het is mogelijk dat u producten bij ons heeft aangeschaft via een beurs, huis aan huis of tijdens verkoop tochten waarbij u het product heeft kunnen evalueren op voorhand. in dit geval is het recht voor bedenktijd niet van toepassing conform de wettelijke bepalingen zoals beschreven in het burgelijk wetboek 6, artikel 230p.

Onder de uitzondering van herroepingsrecht vallen ook producten die zijn gegraveerd en/of persoonlijk zijn gemaakt, producten die vermengd zijn geraakt tijdens de levering zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, beton, zand, tuinaarde of overige waardoor het product beschadigd is geraakt. Ook zijn uitgezonderd producten waarvan de verkoopwaarde enorm fluctueert waar wij als tussenpersoon geen invloed op hebben en diensten zoals verhuur van machines of onze slijpservice.

Geschillen en klachten

Allereerst vinden wij het zeer vervelend dat u een klacht heeft over één of meerdere van onze producten, weet op voorhand dat wij uw klacht zeer serieus nemen en er alles aan zullen doen om de klacht of oorzaken van de klacht te ontnemen voor zover dat voor ons mogelijk en binnen de wet haalbaar is.

Voor ons is het van belang dat wij tijdens het behandelen van uw klacht communicatie blijven behouden om ervoor te zorgen dat uw klacht niet verder escaleert. Neem daarom contact op door één van de onderstaande manieren:

- Via de website is het mogelijk om in uw bestelling op "communicatie starten" te klikken, hiermee is het mogelijk over uw bestelling communicatie met ons te starten en uw klacht in te dienen.
- Via email info@bottertrading.nl
- Via telefoon: +31 (0)527 258 106
- Via facebook: https://www.facebook.com/BotterTrading/ 

Let op dat wij van uw klacht een dossier zullen starten en de communicatie via E-Mail verder zullen afhandelen om onze acties en bevindingen vast te leggen, naast communicatie via E-Mail is het mogelijk dat wij u telefonisch op de hoogte houden om het afhandelingsproces te versnellen.

Wij vragen u om de volgende informatie bij uw klacht bij te voegen:
- Uw naam
- Bestelnummer
- Besteldatum
- Ontvangstdatum
- Een goede omschrijving van uw klacht en indien u hier over heeft nagedacht een mogelijke oplossing die voor u de klacht oplost of het probleem ontneemt.

Komt u er met ons niet uit, neem dan contact op met de europese geschillencommissie door hier te klikken.